× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Apteka - Szpital Miejski im. Jana Pawła II

Informacje o komórce

Szpitalnictwo

Apteka szpitalna/zakładowa

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leki i materiały medyczne niebędące dobrami trwałego użytku

Zakres świadczonych usług:

  • Farmakologia kliniczna


Adres

8539031
Rycerska 4
35-241 Rzeszów

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1